DX #6620 (1)

44 Greeves St, St Kilda, Melbourne, Victoria, Australia